8346 Gógánfa ,
Kisfaludy utca 2.

(Gógánfa)+36 30 018 4376, (Dabronc)+36 87 457 350
goganfa175@gmail.com

Iskolánk története

A feljegyzések szerint Gógánfán 1779-ben már létezett iskola. 1903-ig egy tanerővel működött. 1926-tól 3 tanítót alkalmaztak. 1930-ban az egyházközösség állami segítséggel megszerezte az elegáns Külley kastélyt iskola alapítása céljából. 1948-ban az állam tulajdonába került. Az iskolák történetében az 1974 mérföldkő. Az addig önállóan működtetett dabronci, gógánfai és ukki iskolák egyesültek. Az iskolák együttműködése 17 évig tartott. A rendszerváltozást követően 1991-ben mindhárom község önálló iskolát alapított. Az önálló működtetési forma 5 évig tartott. Gógánfa és Ukk községek 1996-ban újra együttműködési megállapodást kötöttek és közösen működtették az iskolát. Az iskola 2000-ben felvette Fekete István író nevét. 2007. május 15-én a dabronci iskola társulásával, immár 8 önkormányzat hozta létre az új iskolát működtető intézményfenntartó társulást. A létrehozott társulásban az általános iskolai intézmény Gógánfa székhellyel, Ukk és Dabronc telephellyel 3 intézményegységben működött 2012. december 31-ig. 2013. január 1-től iskolánkat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működtette. 2014. június 06-án az ukki telephely megszűnt, az 5. és a 6. osztályos tanulók Dabroncon folytatták a tanulmányaikat, így a felső tagozat valamennyi osztálya a dabronci telephelyen kapott elhelyezést. 2017. január 1-től iskolánk fenntartója és működtetője a Balatonfüredi Tankerületi Központ.

 

Az iskola jövőképe

Az iskola 244 éves története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely hagyományainak megismertetésére.

Feladatunk a tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. Ennek megfelelően Gógánfán és Dabroncon is nappali tagozatos általános iskolai nevelés-oktatás folyik, a magas színvonalú nevelés-oktatás ellátása a cél. A nívó megtartása érdekében pedagógusaink folyamatos önképzésben vesznek részt, haladva és megfelelve a mai kor szakmai, pedagógiai igényeinek. Osztályaink száma 8, évfolyamonként egy osztály. A prognosztizált adatok szerint az első osztályokba jelentkezők száma a következő 3 tanévben átlagosan 18-20 fő körül várható. A beiskolázási körzetünkbe tartozó családok jelentős mértékben eltérő szociális, anyagi és kulturális helyzetűek. Ezért nevelő-oktató munkánk ehhez igazodik, a tanórán és a tanórán kívüli foglalkozásokon segítjük a nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű tanulókat a felzárkóztatásban. Ugyanakkor kiemelt figyelmet szentelünk a tehetséges, kimagaslóan jó képességű gyermekek gondozására is.

Az elmúlt évtizedek alatt intézményünk falai sokszor változtak, de céljaink sosem módosultak, pedagógus és szülő közös célja továbbra is, hogy gyermekeinkből művelt, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni.

2023 © Gógánfai Fekete István Általános Iskola All Rights Reserved.